نماشویی بدون داربست

اگر شما می خواهید نماشویی بدون استفاده از داربست شسته شود ما در مجموعه افرادی را داریم که تخصص دارند با استفاده از طناب که به اصطلاح راپل کار می گویند بشورند.