کفسابی بتن

کفسابی بتن برای از بین بردن جرم هایی که بر روی بتن ها از قبیل گازوئیل یا چسب ها وجود دارد انجام می شود و ما در مجموعه اجاقی برای استفاده از ساب بتن از لقمه های الماسی استفاده می کنیم.