رزین ساب ، رزین کردن سنگ

در امر کفسابی رزین ساب یعنی این که شما می توانید از با استفاده از ابزاری درزها و شکاف هایی که در سنگ ها وجود دارد استفاده کرده و عمل کفسابی انجام دهید تا عیب های سنگ برطرف شود.